Porady i Newsy

21 maja, 2012

Rejestracja spółki – mniejsze opłaty KRS

Od 18.05.2012 r. w związku ze zmianą wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego tylko w formie elektronicznej w formacie PDF generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i  wydruk dokumentu, zmianie uległa opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG. Spółki handlowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Żeby zarejestrować spółkę należy ponieść następujące koszty: opłata sądowa od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS w wysokości 500 zł opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł (od 01.07.2011 r. do 17.05.2012 r. opłata wynosiła 500 zł) Łączne koszty za rejestrację spółki zmniejszyły z […]
10 maja, 2012

Komu świadczenie z ubezp. chorobowego?

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa może ustalać i wypłacać odpowiednio płatnik składek lub ZUS. Upoważnienie to uzależnione jest przede wszystkim od liczby osób zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego, a także od tego, z jakiego tytułu i czy nadal świadczeniobiorca podlega temu ubezpieczeniu. Płatnik składek jest płatnikiem zasiłków dla swoich ubezpieczonych w okresie ich zatrudnienia jeśli na dzień 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli rozpoczął działalność po tej dacie, liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. W liczbie osób […]
8 maja, 2012

Składki ZUS w 2012 r.

ZUS dla Przedsiębiorców Składki ZUS za kwiecień – grudzień 2012 Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 674,88 zł – bez chorobowego: 623,05 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł Fundusz Pracy: 51,83 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% Składki ZUS za luty – marzec 2012 Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 669,38 zł – bez chorobowego: 617,55 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł Fundusz Pracy: 51,83 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% Składki ZUS za styczeń 2012 […]
7 maja, 2012

Termin odliczenia VAT

Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje podatnikowi za okres, w którym otrzymał fakturę art. 86 ust.10 pkt. 1 ustawy o VAT. Jeżeli nie dokonał odliczenia w tym okresie zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Nie należy zatem utożsamiać daty wystawienia faktury z momentem jej otrzymania, ponieważ właśnie data wpływu faktury będzie miała kluczowe znaczenie przy możliwości wyboru terminu odliczenia podatku naliczonego.  

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close