Porady i Newsy

28 maja, 2019

Składki ZUS od 2019 r.

ZUS dla Przedsiębiorców od 2019 r. Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: – z chorobowym: 1316,97 zł – bez chorobowego: 1246,92 zł Składowe: Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 904,60 zł – bez chorobowego: 834,55 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł Fundusz Pracy: 70,05 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% Ulga na Start ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: Ubezpieczenie zdrowotne: 342,32 zł Preferencyjny ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Łączna kwota do zapłaty na indywidualne […]
27 maja, 2019

Faktury i ich wystawianie

Numeracja faktur Należy zachować ciągłość oraz porządek chronologiczny numeracji dokumentów przychodowych (numeracja miesięczna, kwartalna, roczna). Termin wystawienia faktury Nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę i nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy, wykonaniem usługi. Jeżeli faktura zostanie wystawiona np. do 15 lipca a dotyczy usług wykonanych w czerwcu, należy przekazać ją do księgowości z dokumentami czerwcowymi. Faktura powinna zawierać m.in.: datę wystawienia faktury, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz […]
26 maja, 2019

Jak złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 rok do KRS? – instrukcja

Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej tzw. e-sprawozdanie w odpowiedniej strukturze oraz formacie xml oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.  Tak jak w roku poprzednim istnieje obowiązek składania sprawozdań w formie elektronicznej, a dokumenty finansowe są gromadzone w specjalnym Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) – w jego ramach gromadzone są sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności (wraz z raportami z badania biegłego rewidenta) oraz uchwały odpowiednich organów, które zatwierdzają takie dokumenty. Składanie tych dokumentów w tradycyjnej, papierowej formie nie jest dopuszczalne. Zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS jest bezpłatne. […]
18 kwietnia, 2019

Życzenia Wielkanocne od Lucre

Zdrowia i radości na ten Wielkanocny czas, wspaniałej, rodzinnej atmosfery, udanego wypoczynku, słońca i energii na każdy dzień życzy Lucre

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close