Porady i Newsy

26 listopada, 2015

Minimalne wynagrodzenie w górę od 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika w drugim roku pracy zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 1850 zł i będzie o 100 zł wyższe od obowiązującego w 2015 r. Pracownicy w pierwszym roku pracy wykonujący pracę na pełny etat otrzymają 1480 zł.
15 września, 2015

Przydatne linki

Izba Skarbowa w Warszawie http://www.is.waw.pl/ Strona Izby Skarbowej w Warszawie, na której znajdują się m.in. informacje podatkowe dla podatników indywidualnych, instytucji i przedsiębiorstw, wiadomości o umowach cywilnoprawnych, oraz wykaz poszczególnych US i ich zasięg terytorialny. Wyszukiwarka podmiotów w KRS – bezpłatny odpis z KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu Strona Krajowego Rejestru Sądowego, na której można wyszukać przedsiębiorców, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ, pobrać aktualny odpisu firmy oraz sprawdzić, czy ktoś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (np. biuro podróży, w którym chcemy wykupić wycieczkę). Wyszukiwarka wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ Strona Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności […]
2 lutego, 2015

Odsetki ustawowe w wysokości 8%

W dniu 23 grudnia weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych. Wcześniejsze Rozporządzenie (z dnia 4 grudnia 2008 r.) traci moc. Wysokość odsetek ustawowych spada z 13% na 8% w stosunku rocznym. Zatem obecnie stawka odsetek ustawowych jest równa stawce odsetek od zaległości podatkowych, która od 9 października 2014 r. wynosi także 8% rocznie. Zgodnie z art. 359 kodeksu cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. A jeżeli wysokość odsetek […]
2 grudnia, 2014

Rozliczenie VAT z duplikatu faktury

W sytuacji gdy faktura zaginie lub ulegnie zniszczeniu, podatnik/upoważniona przez niego osoba trzecia wystawia ponownie fakturę na wniosek nabywcy – zgodnie z danymi zawartymi na fakturze będącej w posiadaniu podatnika. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „Duplikat” oraz datę jej wystawienia (art. 106l ust. 1-2 ustawy o VAT). Termin odliczenia podatku naliczonego z otrzymanego duplikatu faktury zależy od tego, czy oryginał faktury wcześniej dotarł do adresata i następnie zaginął bądź uległ zniszczeniu, czy też w ogóle do tego adresata nie dotarł. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi dokonał odliczenia VAT z otrzymanego oryginału faktury(który następnie zaginał), wówczas duplikat stanowi […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close