Zmiany dotyczące płatności firmowych od 2017 r.

Nowy rok to nowe zasady dotyczące płatności firmowych. Warto wiedzieć! Nowelizacja ustaw o CIT i PIT oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej podpisana przez Prezydenta RP przewiduje zmiany w zakresie płatności dokonywanych przez przedsiębiorców. Aktualnie limit płatności firmowych realizowanych gotówką wynosi 15 tys. euro. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie obniżony do 15 tys. złotych. Powyżej ww. kwoty płatności będą mogły być dokonywane jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy nie będą mogli uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu kosztu w części przekraczającej 15 tys. złotych dla transakcji opłaconej gotówką.
Wprowadzane zmiany mają znacząca wpłynąć na pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Ponadto mają zapobiegać przed niewykonywaniem przez przedsiębiorców w należyty sposób obowiązków podatkowych np. poprzez niewykazywanie rzeczywistych osiąganych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej dla celów ich opodatkowania.

Wyżej omówione zmiany będą miały zastosowanie do płatności dokonywanych po 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r. Nowe zasady związane z korektą, także nie będą miały zastosowania do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wejście w życie znowelizowanej ustawy.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close