admin

3 kwietnia, 2018

Składki ZUS od 04.2018 r.

ZUS dla Przedsiębiorców od 04.2018 r. Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: – z chorobowym: 1228,70 zł – bez chorobowego: 1163,39 zł Składowe: Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 843,45 zł – bez chorobowego: 778,14 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł Fundusz Pracy: 65,31 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% Preferencyjny ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS: – z chorobowym: 519,28 zł – bez chorobowego: 503,84 zł Składowe: Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 199,34 zł – bez […]
3 kwietnia, 2018

KRS online – bezpłatny odpis z KRS!

Czy znasz stronę Krajowego Rejestru Sądowego, na której można wyszukać przedsiębiorców, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ, pobrać aktualny odpisu firmy oraz sprawdzić, czy ktoś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (np. biuro podróży, w którym chcemy wykupić wycieczkę)? Nie? Lucre Ci podpowie 🙂 Pobierz bezpłatny odpis z KRS tutaj  
3 kwietnia, 2018

Podatnik VAT? Jak to sprawdzić?

Sprawdzenie statusu podatnika w VAT można dokonać na stronie Ministerstwa Finansów. Sprawdź czy jesteś czynnym podatnikiem VAT: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/sprawdz-czy-twoj-kontrahent-jest-czynnym-podatnikiem-vat Od roku 2017 wprowadzono znaczące zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wykreślania podmiotów z rejestru czynnych podatników VAT. Nowe regulacje dotyczą wszystkich podatników VAT, również tych, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43. Wykreśleniu z rejestru podlegają podmioty, które: 1. zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, 2. były zobowiązane do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, […]
18 stycznia, 2017

Nowa stawka podatku CIT w 2017 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT płacony przez małych przedsiębiorców, od 1 stycznia 2017 r. zostanie obniżony z 19% do 15%. Zgodnie z nowymi przepisami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro (kwota ta po przeliczeniu wynosi 5 157 000,00 zł.). Obniżona stawka podatku będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close