admin

7 maja, 2012

Termin odliczenia VAT

Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje podatnikowi za okres, w którym otrzymał fakturę art. 86 ust.10 pkt. 1 ustawy o VAT. Jeżeli nie dokonał odliczenia w tym okresie zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Nie należy zatem utożsamiać daty wystawienia faktury z momentem jej otrzymania, ponieważ właśnie data wpływu faktury będzie miała kluczowe znaczenie przy możliwości wyboru terminu odliczenia podatku naliczonego.  
4 maja, 2012

Brak NIP w formularzach CEIDG-1

Z dniem 01.01.2012 r. został całkowicie zniesiony numer NIP dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami VAT. Osobom, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą numer NIP zostanie nadany poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1. Integralną częścią wniosku CEIGD jest żądanie: wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszenia identyfikacyjnego NIP, zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, przyjęcie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, którym nie został nadany numer NIP nie mogą wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego […]
27 kwietnia, 2012

Ewidencja przebiegu pojazdu w dz. gosp.

Podatnicy, którzy wykorzystują w prowadzeniu działalności gospodarczej niestanowiące ich własności samochody osobowe lub nie wprowadzone do ewidencji środków trwałych (samochody prywatne), są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów i rozliczać koszty przy pomocy tzw. kilometrówki (nie dotyczy to samochodów w leasingu operacyjnym). Tzw. kilometrówka, czyli iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu, która zależy od pojemności skokowej silnika i wynosi: a) 0,5214 zł dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 oraz b) 0,8358 zł dla samochodów osobowych z silnikami o większym litrażu. Uzyskany w ten sposób wynik stanowi górną granicę wydatków związanych z […]
23 kwietnia, 2012

Umowy cywilnoprawne do 200 zł brutto

Umowy cywilnoprawne opiewające na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto zawarte nie z własnym pracownikiem opodatkowane są w sposób ryczałtowy (Art.30 ust.1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zryczałtowany podatek pobiera się w wysokości 18% przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania i składki ZUS finansowane przez ubezpieczonego. Nie odlicza się również składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%). Przychodów opodatkowanych w ten sposób nie uwzględnia się w rozliczeniu rocznym podatnika.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close