admin

23 lipca, 2012

Dlaczego i kiedy duplikat faktury

Duplikat faktury jest to odtworzenie dokumentu, na którym dane muszą być zgodnie z danymi zawartymi w pierwotnej fakturze lub fakturze korygującej (treści w żaden sposób nie można modyfikować). Wystawienie ponownie tego samego dokumentu cechuję przede wszystkim słowo „DUPLIKAT” oraz data jego wystawienia. Duplikat wystawia się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia faktury pierwotnej, na żądanie nabywcy bez możliwości odmówienia przekazania takiego dokumentu. W przypadku wystawienia duplikatu faktury u sprzedawcy zazwyczaj jest on podpinany pod pierwotny dokument i nie powoduje żadnych obowiązków ewidencyjnych. Rozpatrując sytuację pod względem podatku od towarów i usług nabywca księguję i rozlicza VAT z duplikatu zgodnie z datą […]
19 lipca, 2012

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo jak również dobrowolnie, w związku z nieobecnością w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku: – nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, – porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, […]
12 lipca, 2012

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 (1) § 1 Kodeksu Pracy pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ma prawo do dodatku w wysokości: 100 % wynagrodzenia , jeśli godziny nadliczbowe przypadają: – w nocy, – w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, – w dniu wolnym do pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wymienione w pkt 1, tj. we wszystkie dni robocze, dni wolne […]
5 lipca, 2012

Jednorazowa amortyzacja

Mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z art. 22k ust.7 PDOF oraz art. 16k ust.1 PDOP mogą szybko zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (KUP) niektóre środki trwałe (ŚT). Przez szybkie zaliczenie do KUP należy rozumieć jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia ŚT do użytkowania. Jednorazowa amortyzacja wyklucza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wykazami rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowa amortyzacja dotyczy tylko niektórych środków trwałych, określone w grupach 3-8 Klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowych z grupy 7 Klasyfikacji. Limit dla jednorazowej amortyzacji w roku 2012 wynosi 222.000 zł = 50.000,00 EUR (kurs z 3 października 2011 r., w zaokrągleniu do […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close