Jednorazowa amortyzacja

Mali podatnicy oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą zgodnie z art. 22k ust.7 PDOF oraz art. 16k ust.1 PDOP mogą szybko zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu (KUP) niektóre środki trwałe (ŚT). Przez szybkie zaliczenie do KUP należy rozumieć jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia ŚT do użytkowania. Jednorazowa amortyzacja wyklucza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z wykazami rocznych stawek amortyzacyjnych. Jednorazowa amortyzacja dotyczy tylko niektórych środków trwałych, określone w grupach 3-8 Klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowych z grupy 7 Klasyfikacji.

Limit dla jednorazowej amortyzacji w roku 2012 wynosi 222.000 zł = 50.000,00 EUR (kurs z 3 października 2011 r., w zaokrągleniu do 1.000,00)

Możliwość jednorazowej amortyzacji dla małych oraz nowych podatników jest jednym ze sposób optymalizacji podatkowej, dając większe możliwości inwestycyjne przy niższym podatku dochodowym.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close