admin

27 czerwca, 2016

Korekty przychodów od 2016 roku

Faktury korygujące przychody, konieczne z innego powodu aniżeli błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, ujmuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów, które podatnik osiągnął w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. Wyłącznie zatem błąd rachunkowy na fakturze lub oczywista omyłka zmusza do korygowania rozliczeń wstecznie. W pozostałych przypadkach korekty przychodów dokonuje się na bieżąco. W przypadku, jeżeli przychód nie może zostać zmniejszony ze względu na brak wystarczających kwot, powiększeniu powinny ulec koszty podatkowe. Stosując powyższą zasadę i korygując przychody na bieżąco podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy przychody nie występują lub są zbyt […]
25 maja, 2016

Wsparcie w upale

Warunki pracy, w tym temperatura powietrza w pomieszczeniu biurowym, mają znaczący wpływ na komfort, a więc i na efektywność pracownika. Zaczynają się upały, dlatego w trosce o dobro podwładnych, ale też z uwagi na funkcjonowanie firmy, pracodawca powinien pamiętać o obowiązku dostarczania napojów chłodzących. Napoje chłodzące należą się wszystkim pracownikom, również biurowym, pod warunkiem, że temperatura na stanowisku pracy w związku z warunkami pogodowymi przekracza 28°C (§ 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów). Takie wsparcie  jest obowiązkowe tylko w te dni, gdy warunek dotyczący temperatury jest spełniony.  Przepisy nie regulują rodzaju dostarczanych napojów, pracownicy też nie mogą mieć […]
1 kwietnia, 2016

Noty korygujące

“Co się stało, to się nie odstanie” mówi mądrość ludowa. Rzeczywiście, nie wszystkie błędy można naprawić, ale niektóre można skorygować. Szczególnie te, które pojawią się na fakturach:). Nota korygująca jest rodzajem faktury, którą mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku, gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki.   Jakie pomyłki można korygować notą? • data wystawienia; • numer faktury; • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy; • numery identyfikacyjne podatnika (sprzedawcy) i nabywcy; • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty; • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi; • […]
1 marca, 2016

Kwiaty dla pań, podatki dla fiskusa?

Kupujesz prezenty na Dzień Kobiet swoim pracownicom? Sprawdź, czy możesz potraktować to jak koszt firmy i odliczyć od podatku. Pracodawca dał Ci prezent lub premię z okazji Dnia Kobiet? Dowiedz się, czy nie musisz zapłacić od tego podatku. Upominki na Dzień Kobiet to nie tylko dowód sympatii pracodawcy, ale też forma optymalizacji podatkowej. Wydatki na prezenty mogą być potraktowane jako koszty uzyskania przychodu i dzięki temu pomniejszyć zobowiązanie wobec fiskusa. Warunek jest jeden: pracodawca płaci z własnej kieszeni. Jakie są inne możliwości? W niektórych firmach działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. To taki wspólny fundusz, który pracodawca zasila regularnymi wpływami uzależnionymi […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close