Noty korygujące

“Co się stało, to się nie odstanie” mówi mądrość ludowa. Rzeczywiście, nie wszystkie błędy można naprawić, ale niektóre można skorygować. Szczególnie te, które pojawią się na fakturach:).

Nota korygująca jest rodzajem faktury, którą mogą wystawiać nabywcy towarów lub usług w przypadku, gdy od sprzedawcy otrzymali fakturę zawierającą pomyłki.

 

Jakie pomyłki można korygować notą?

• data wystawienia;
• numer faktury;
• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy;
• numery identyfikacyjne podatnika (sprzedawcy) i nabywcy;
• data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty;
• nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
• termin płatności,
• adnotacje na fakturze (np. „odwrotne obciążenie” czy „procedura marży”),
• sposób zapłaty.

Jakich pomyłek nie można korygować notą?

• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
• cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
• kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
• wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
• stawkę podatku;
• sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
• kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

Czy konieczna jest akceptacja noty?

W Ustawie o podatku od towarów i usług możemy przeczytać, że nota korygująca musi zostać zaakceptowana przez odbiorcę – ustawodawca nie sprecyzował jednak sposobu, w jaki to należy uczynić. A to zostawia pewną dowolność w tej kwestii – wystawca pierwotnej faktury może zaakceptować notę korygującą inną drogą niż tradycyjna poczta, na przykład przez e-mail.

Podstawa prawna:
Ustawa o podatku od towarów i usług Art. 106k, Art. 106e ust. 1 pkt. 8-15

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close