admin

16 października, 2014

Rejestracja do VAT po przekroczeniu limitu

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność np. w połowie roku limit oblicza się proporcjonalnie do długości prowadzenia firmy. W poprzednim roku w momencie utraty zwolnienia po przekroczeniu 150 tys. zł przedsiębiorca zobowiązany był opodatkować nadwyżkę sprzedaży ponad tę kwotę. Od początku 2014 r. opodatkować należy nie samą nadwyżkę, ale całą wartość sprzedaży, która spowodowała przekroczenie wspomnianego […]
9 października, 2014

Jakie koszty uzyskania przychodu nie wymagają faktur?

Najczęściej do udokumentowania wydatków na cele prowadzenia działalności gospodarczej stosuję się fakturę. Jednak nie jest to jedyny dokument potwierdzający wydatek. Dokumentem księgowym, jest również: 1. Paragon za nabycie paliwa i olejów za granicą oraz paragon, który dokumentuje zakup materiałów biurowych, środków czystości czy materiałów BHP pod warunkiem, że zawiera: dane wystawcy, data, rodzaj i ilość zakupionego towaru, cena jednostkowa i wartość zakupu, dane kupującego oraz rodzaj zakupionego towaru (na odwrocie paragonu). 2. Przejazd autostradą płatną lub bilet na samolot, prom, pociąg, przejazd komunikacją miejską, jeżeli dotyczy podróży na odległość nie mniejszą niż 50 km i zawiera: nazwę i NIP sprzedawcy, […]
2 października, 2014

Czy zakup roweru można zaliczyć do kosztów działalności?

Rower w firmie trzeba udowodnić – ale to nie jest trudne: Z generalnej zasady kosztu podatkowego wynika, że koszt musi być powiązany z uzyskaniem przychodu lub utrzymaniem (zabezpieczeniem) jego źródła. Jednocześnie przepisy nie mogą wprost wykluczać danego wydatku z kosztów. Tak skonstruowana definicja kosztu sprawia, że często w grę wchodzą interpretacje organów podatkowych, mówiące o tym czy coś może być kosztem. Wobec tego, aby poprawnie rozliczać swoją działalność trzeba znać nie tylko same przepisy, ale także praktykę. Rozliczanie w firmie roweru jest możliwe nie tylko w przypadku np. kuriera, czy właściciela pizzerii, jak mogłoby się wydawać. Każdy przedsiębiorca może zdecydować, […]
24 września, 2014

Czy zwrotem VAT można opłacić inne podatki?

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, może posłużyć do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Podlega ona z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a. Ordynacji podatkowej, oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Gdy podatnik nie ma zaległości, może złożyć wniosek o przeznaczeniu całej lub części należnej mu kwoty na przyszłe podatki. Nieco inaczej jest w przypadku podatków rozliczanych w różnych organach podatkowych (np. z tyt. podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego czy podatku od środków transportowych). Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2013 […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close