Rejestracja do VAT po przekroczeniu limitu

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność np. w połowie roku limit oblicza się proporcjonalnie do długości prowadzenia firmy. W poprzednim roku w momencie utraty zwolnienia po przekroczeniu 150 tys. zł przedsiębiorca zobowiązany był opodatkować nadwyżkę sprzedaży ponad tę kwotę. Od początku 2014 r. opodatkować należy nie samą nadwyżkę, ale całą wartość sprzedaży, która spowodowała przekroczenie wspomnianego limitu. Na dzień przed przekroczeniem limitu należy zgłosić się do VAT. Koszt rejestracji wynosi 170 zł (obowiązek opłaty skarbowej powstaje w momencie złożenia zgłoszenia). Wypełniony formularz VAT-R oraz dowód zapłaty należy złożyć w urzędzie skarbowym zgodnie z miejscem wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku, gdy czynności opodatkowane VAT wykonywane są na terenie objętym zakresem działalności dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to formularz VAT-R należy złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia może dopiero po upływie roku (licząc od końca roku podatkowego, w którym prawo utracił) ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close