admin

30 maja, 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z art. 36 par. 1 Kodeksu Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u aktualnego pracodawcy, niezależnie od rodzajów poprzednich umów o pracę) i wynosi on: dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy, jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy, trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata. Pracodawca znajdujący się w likwidacji lub upadłości albo przy zaistnieniu innych przyczyn nie dotyczących pracownika może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca. Za pozostałą część […]
21 maja, 2012

Rejestracja spółki – mniejsze opłaty KRS

Od 18.05.2012 r. w związku ze zmianą wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego tylko w formie elektronicznej w formacie PDF generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i  wydruk dokumentu, zmianie uległa opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG. Spółki handlowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Żeby zarejestrować spółkę należy ponieść następujące koszty: opłata sądowa od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS w wysokości 500 zł opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł (od 01.07.2011 r. do 17.05.2012 r. opłata wynosiła 500 zł) Łączne koszty za rejestrację spółki zmniejszyły z […]
10 maja, 2012

Komu świadczenie z ubezp. chorobowego?

Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa może ustalać i wypłacać odpowiednio płatnik składek lub ZUS. Upoważnienie to uzależnione jest przede wszystkim od liczby osób zgłaszanych przez płatnika składek do ubezpieczenia chorobowego, a także od tego, z jakiego tytułu i czy nadal świadczeniobiorca podlega temu ubezpieczeniu. Płatnik składek jest płatnikiem zasiłków dla swoich ubezpieczonych w okresie ich zatrudnienia jeśli na dzień 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli rozpoczął działalność po tej dacie, liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokonał takiego zgłoszenia. W liczbie osób […]
8 maja, 2012

Składki ZUS w 2012 r.

ZUS dla Przedsiębiorców Składki ZUS za kwiecień – grudzień 2012 Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 674,88 zł – bez chorobowego: 623,05 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł Fundusz Pracy: 51,83 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% Składki ZUS za luty – marzec 2012 Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 669,38 zł – bez chorobowego: 617,55 zł Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł Fundusz Pracy: 51,83 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67% Składki ZUS za styczeń 2012 […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close