Rejestracja spółki – mniejsze opłaty KRS

Od 18.05.2012 r. w związku ze zmianą wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego tylko w formie elektronicznej w formacie PDF generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i  wydruk dokumentu, zmianie uległa opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w MSiG.

Spółki handlowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Żeby zarejestrować spółkę należy ponieść następujące koszty:

  • opłata sądowa od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w KRS w wysokości 500 zł
  • opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł (od 01.07.2011 r. do 17.05.2012 r. opłata wynosiła 500 zł)

Łączne koszty za rejestrację spółki zmniejszyły z 1000 zł do 600 zł.
Nie uległy zmianie koszty ogłoszenia kolejnych wpisów do KRS. W dalszym ciągu trzeba zapłacić za nie 250 zł. Nie zmieniła się także opłata za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż ogłoszenie pierwszego albo kolejnego wpisu w KRS (500 zł). Za inne ogłoszenia i obwieszczenia opłata była i jest ustalana za ilość znaków, licząc po 70 gr za jeden znak, nie mniej niz 60 zł za ogłoszenie.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close