admin

2 lutego, 2012

Fundacja Zielony Horyzont

30 stycznia, 2012

Ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2011 r.

Ulga internetowa Wydatki ponoszone przez podatnika w ramach ulgi internetowej podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760,00 zł. Podatnik powinien udokumentować wydatki na internet. Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego przede wszystkim: dane identyfikujące kupującego, dane identyfikujące sprzedającego, rodzaj zakupionego usługi oraz kwotę zapłaty. W praktyce oznacza to, że dla celów udokumentowania ulgi internetowej obecnie wystarczy zwykły rachunek, na którym będą nasze dane oraz dane sprzedawcy usługi oraz kwota, jaką zapłaciliśmy. W związku z poszerzeniem katalogu dowodów korzystania z internetu dowodem takim mogą być także przelewy na konto operatora internetowego. Kwota odliczana […]
27 stycznia, 2012

PESEL jako jedyny identyfikator w kolejnym dokumencie

Od 29.12.2011 r. we wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy, oprócz daty urodzenia i adresu zamieszkania, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niezarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług, wpisują już tylko numer PESEL, jako identyfikator osobowy. W przypadku, gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL, należy wskazać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
25 stycznia, 2012

Nowi klienci

Wraz z rozpoczęciem roku do grona naszych klientów dołączyło kilka nowych firm – zapraszamy do zaktualizowanego działu “Nasi Klienci”.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close