admin

9 grudnia, 2016

Kwota wolna od podatku w 2017 roku to fikcja

Nowy rok przyniesie zmiany w sprawie kwoty wolnej od podatków. Będzie ona teraz zależała od wysokości dochodów. Zwiększenie kwoty wolnej wprowadzone zostały z myślą o bardzo wąskiej grupie osób o niskich dochodach w skali roku. Osobom o dochodach wyższych nowa kwota wolna nie przysługuje i dodatkowo będzie zmniejszana lub całkowicie odebrana jej dotychczasowa wartość.   Poniżej dokładne wartości oraz obliczenia kwoty wolnej od podatku dla poszczególnych progów dochodów: – Dla dochodów w wysokości do 6 600,00 zł kwota wolna wynosi 6 600,00 zł (kwota zmniejszająca podatek to 1 180,00 zł). – Dla dochodów w wysokości od 6 601,00 zł do […]
9 listopada, 2016

Zmiany dotyczące płatności firmowych od 2017 r.

Nowy rok to nowe zasady dotyczące płatności firmowych. Warto wiedzieć! Nowelizacja ustaw o CIT i PIT oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej podpisana przez Prezydenta RP przewiduje zmiany w zakresie płatności dokonywanych przez przedsiębiorców. Aktualnie limit płatności firmowych realizowanych gotówką wynosi 15 tys. euro. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie obniżony do 15 tys. złotych. Powyżej ww. kwoty płatności będą mogły być dokonywane jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego. Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od […]
5 września, 2016

Wrześniowy terminarz przedsiębiorcy

Zaczął się wrzesień, który wszystkim kojarzy się z pierwszym dzwonkiem. Dla przedsiębiorców bardziej istotny niż pierwszy jest najczęściej dzwonek ostatni. Lucre przypomina o kilku terminach, których lepiej nie przespać. Jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorcy związane z rozliczeniami, sprawa jest prosta. Kalendarz jest raczej stabilny, przesunięcia terminów wiążą się tylko z dniami wolnymi od pracy.     We wrześniu należy pamiętać o: 7.09.2016 – wpłaty z tyt. podatku dochodowego w formie karty podatkowej za VIII 2016 – wpłaty z tyt. zryczałtowanego podatku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tyt. wymienionych w art. 21 ust.1 i art. 22 ust. 1 ustawy […]
8 sierpnia, 2016

Nowa minimalna stawka godzinowa

Od 2017 roku za godzinę pracy nie wolno będzie płacić mniej niż 12 zł brutto, a po waloryzacji – około 13 zł – przewiduje nowelizacja ustawy o minimalnej stawce godzinowej za pracę, którą 5 sierpnia podpisał prezydent Andrzej Duda. W kolejnych latach kwota będzie podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego w ramach negocjacji dotyczących wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etat i stawki godzinowej. Podwyżka nie obejmuje wszystkich: wyłączenia z zasady minimalnego godzinowego wynagrodzenia za pracę mają dotyczyć m.in. rodzinnych domów pomocy i umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczek. Minimalna stawka nie będzie dotyczyła też m.in. zleceniobiorcy samodzielnie […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close