Wrześniowy terminarz przedsiębiorcy

Zaczął się wrzesień, który wszystkim kojarzy się z pierwszym dzwonkiem. Dla przedsiębiorców bardziej istotny niż pierwszy jest najczęściej dzwonek ostatni. Lucre przypomina o kilku terminach, których lepiej nie przespać.

Jeśli chodzi o obowiązki przedsiębiorcy związane z rozliczeniami, sprawa jest prosta. Kalendarz jest raczej stabilny, przesunięcia terminów wiążą się tylko z dniami wolnymi od pracy.

 

 

We wrześniu należy pamiętać o:

7.09.2016

– wpłaty z tyt. podatku dochodowego w formie karty podatkowej za VIII 2016

– wpłaty z tyt. zryczałtowanego podatku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tyt. wymienionych w art. 21 ust.1 i art. 22 ust. 1 ustawy PDOP za VIII 2016

– wpłaty z tyt. zryczałtowanego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tyt. udziału w zyskach osób prawnych za VIII 2016

12.09.2016

– wpłaty składek ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie za VIII.2016

15.09.2016

– wpłaty składek ZUS przez pozostałych płatników(z wyłącznie osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie) oraz przekazanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS za VIII 2016

20.09.2016

– wpłaty pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy, umów zleceń, umów o dzieło wypłaconych w VIII 2016

– wpłaty miesięcznych zaliczek od osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą oraz od osób prawnych za VIII 2016

– wpłaty miesięcznych zaliczek od przychodów ewidencjonowanych za VIII 2016

26.09.2016

– wpłaty podatku VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz złożenie stosownej deklaracji za VIII 2016

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close