admin

10 września, 2012

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z artykułem 37 Kodeksu Pracy wymiar wspomnianego zwolnienia wynosi: 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36(1)§1 . W związku z tym, że dni na poszukiwanie pracy przysługują tylko, gdy okres wypowiedzenia wynosi przy najmniej 2 tygodnie, pracownik aby mógł z nich skorzystać powinien być zatrudniony na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na […]
5 września, 2012

Składki ZUS za sierpień 2012 r.

ZUS za sierpień 2012 r. dla Przedsiębiorców Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 674,88 zł – bez chorobowego: 623,05 zł  Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł  Fundusz Pracy: 51,83 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% Preferencyjny ZUS za sierpień 2012 r. dla nowych firm, spełniających określone warunki Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 143,56 zł – bez chorobowego: 132,53 zł  Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% W przypadku osób, które opłacają preferencyjny ZUS […]
31 sierpnia, 2012

Odpis KRS online – za darmo

Osoby, które potrzebują pobrać aktualne dane z Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące rejestr przedsiębiorców lub rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, mają możliwość zrobić to bezpłatnie, wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Podmioty gospodarcze możemy wyszukiwać wskazując numer NIP, lub Regon, lub KRS, lub podając nazwę Podmiotu. Co ważne – odpisy KRS pobierane z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości, są tak samo ważne i honorowane, jak płatne odpisy pobierane w Centralnej Informacji KRS. Aby dokument był honorowany, w myśl art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, musi spełniać cechy, umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze, takie jak: adres […]
27 sierpnia, 2012

Terminy płatności składek ZUS i składania deklaracji

Zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przesyła deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, nie później niż: do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników. Stosownie do art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) jeżeli ostatni dzień terminu opłacania należnych składek ubezpieczeniowych i składania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc przypada na sobotę lub dzień […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close