Dni wolne na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z artykułem 37 Kodeksu Pracy wymiar wspomnianego zwolnienia wynosi:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36(1)§1 .

W związku z tym, że dni na poszukiwanie pracy przysługują tylko, gdy okres wypowiedzenia wynosi przy najmniej 2 tygodnie, pracownik aby mógł z nich skorzystać powinien być zatrudniony na podstawie:

  • umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • umowy na czas określony zawartej na ponad 6 miesięcy i zawierającej klauzulę z art. 33 Kodeksu Pracy dopuszczającą wypowiedzenie umowy,
  • umowy na okres próbny wynoszący 3 miesiące.

Tylko bowiem w przypadku, tych umów okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close