Terminy płatności składek ZUS i składania deklaracji

Zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przesyła deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, nie później niż:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników.

Stosownie do art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) jeżeli ostatni dzień terminu opłacania należnych składek ubezpieczeniowych i składania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wówczas ostatnim dniem terminu płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close