PESEL jako jedyny identyfikator w kolejnym dokumencie

Od 29.12.2011 r. we wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy, oprócz daty urodzenia i adresu zamieszkania, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niezarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług, wpisują już tylko numer PESEL, jako identyfikator osobowy.

W przypadku, gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL, należy wskazać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close