Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Zgodnie z art. 36 par. 1 Kodeksu Pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia u aktualnego pracodawcy, niezależnie od rodzajów poprzednich umów o pracę) i wynosi on:

  • dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,
  • jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,
  • trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Pracodawca znajdujący się w likwidacji lub upadłości albo przy zaistnieniu innych przyczyn nie dotyczących pracownika może skrócić trzymiesięczny okres wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca. Za pozostałą część okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie (art. 361 par. 1 Kodeksu Pracy).

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close