Czy zwrotem VAT można opłacić inne podatki?

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, może posłużyć do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym.

Podlega ona z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a. Ordynacji podatkowej, oraz bieżących zobowiązań podatkowych.

Gdy podatnik nie ma zaległości, może złożyć wniosek o przeznaczeniu całej lub części należnej mu kwoty na przyszłe podatki.

Nieco inaczej jest w przypadku podatków rozliczanych w różnych organach podatkowych (np. z tyt. podatku od nieruchomości, podatku akcyzowego czy podatku od środków transportowych).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2013 r. „uśmiechnął się” w stronę podatników, aprobując spłatę podatku akcyzowego zwrotem VAT.
Niestety kilka miesięcy później Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał niekorzystną dla podatników interpretację indywidualną z dnia 2 maja 2014 r. Stwierdził w niej, że tego rodzaju kompensaty są niedopuszczalne.
Podsumowując, podatnik składający wniosek o przekazanie zwrotu VAT na zaległości w podatku od nieruchomości czy w podatku akcyzowym powinien liczyć się z odmową ze strony Urzędu Skarbowego.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close