Korekty przychodów od 2016 roku

Faktury korygujące przychody, konieczne z innego powodu aniżeli błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, ujmuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów, które podatnik osiągnął w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca.

Wyłącznie zatem błąd rachunkowy na fakturze lub oczywista omyłka zmusza do korygowania rozliczeń wstecznie. W pozostałych przypadkach korekty przychodów dokonuje się na bieżąco. W przypadku, jeżeli przychód nie może zostać zmniejszony ze względu na brak wystarczających kwot, powiększeniu powinny ulec koszty podatkowe. Stosując powyższą zasadę i korygując przychody na bieżąco podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy przychody nie występują lub są zbyt niskie, korekty dokonać należy w kolejnych okresach rozliczeniowych.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close