Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z art. 151 (1) § 1 Kodeksu Pracy pracownik oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ma prawo do dodatku w wysokości:

  • 100 % wynagrodzenia , jeśli godziny nadliczbowe przypadają:

– w nocy,

– w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

– w dniu wolnym do pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

  • 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż wymienione w pkt 1, tj. we wszystkie dni robocze, dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie 5- dniowego tygodnia pracy, a także dodatkowe dni wolne występujące np. w systemach norm równoważnych, a wynikające z równoważenia czasu pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy.

Stosownie do art. 151 (2) § 1 Kodeksu Pracy dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w art. 151 (1) § 1 Kodeksu Pracy (50% lub 100%).

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close