Brak NIP w formularzach CEIDG-1

Z dniem 01.01.2012 r. został całkowicie zniesiony numer NIP dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami VAT. Osobom, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą numer NIP zostanie nadany poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1. Integralną częścią wniosku CEIGD jest żądanie:

  • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • zgłoszenia identyfikacyjnego NIP,
  • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • przyjęcie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, którym nie został nadany numer NIP nie mogą wystąpić do właściwego Urzędu Skarbowego z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacji podatkowej lecz muszą zaznaczyć pole 03.4 formularza CEIDG-1 “nie posiadam numeru NIP”. Taki wniosek zostaje przesłany, między innymi do Urzędu Skarbowego, który nada podatnikowi numer NIP.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close