Umowy cywilnoprawne do 200 zł brutto

Umowy cywilnoprawne opiewające na kwotę nieprzekraczającą 200 zł brutto zawarte nie z własnym pracownikiem opodatkowane są w sposób ryczałtowy (Art.30 ust.1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zryczałtowany podatek pobiera się w wysokości 18% przychodu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania i składki ZUS finansowane przez ubezpieczonego. Nie odlicza się również składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%). Przychodów opodatkowanych w ten sposób nie uwzględnia się w rozliczeniu rocznym podatnika.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close