Ewidencja przebiegu pojazdu w dz. gosp.

Podatnicy, którzy wykorzystują w prowadzeniu działalności gospodarczej niestanowiące ich własności samochody osobowe lub nie wprowadzone do ewidencji środków trwałych (samochody prywatne), są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu tych pojazdów i rozliczać koszty przy pomocy tzw. kilometrówki (nie dotyczy to samochodów w leasingu operacyjnym). Tzw. kilometrówka, czyli iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu, która zależy od pojemności skokowej silnika i wynosi:

a) 0,5214 zł dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 oraz
b) 0,8358 zł dla samochodów osobowych z silnikami o większym litrażu.

Uzyskany w ten sposób wynik stanowi górną granicę wydatków związanych z eksploatacją pojazdu. Jednak do kosztów uzyskania podatnik może zaliczyć tylko wydatki faktyczne poniesione i udokumentowane np. zakup paliwa, części zamiennych, olejów, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie i inne (faktury i rachunki związane z tymi wydatkami muszą zawierać nr rejestracyjny pojazdu). Jeśli poniesione wydatki nie zmieszczą się w obliczonym limicie, można je uwzględnić w następnym miesiącu (oczywiście do wysokości limitu). Ewidencja prowadzona jest narastająca w danym roku kalendarzowym.

Zapisy w ewidencji przebiegu prowadzone są miesięcznie i powinny zawierać:

  • Imię oraz nazwisko osoby używającej auto i jej podpis
  • Pojemność silnika
  • Charakterystykę trasy
  • Numer rejestracyjny auta
  • Datę oraz cel podróży
  • Liczbę realnie przejechanych kilometrów
  • Kolejny numer wpisu
  • Kwotę za kilometr trasy

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close