Podatnik VAT? Jak to sprawdzić?

Sprawdzenie statusu podatnika w VAT można dokonać na stronie Ministerstwa Finansów.

Sprawdź czy jesteś czynnym podatnikiem VAT:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/sprawdz-czy-twoj-kontrahent-jest-czynnym-podatnikiem-vat

Od roku 2017 wprowadzono znaczące zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wykreślania podmiotów z rejestru czynnych podatników VAT. Nowe regulacje dotyczą wszystkich podatników VAT, również tych, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43.

Wykreśleniu z rejestru podlegają podmioty, które:

1. zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,

2. były zobowiązane do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT i pomimo istnienia tego obowiązku nie dochowały go – nie złożyły deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,

3. składały przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o VAT, w których nie wykazały sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,

4. wystawiały faktury lub faktury korygujące, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności, czyli tzw. „puste” faktury,

5. prowadząc działalność gospodarczą wiedziały lub miały uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczą w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego, mającego na celu osiągnięcie nienależnych korzyści majątkowych kosztem budżetu państwa.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close