Składki ZUS od 04.2018 r.

ZUS dla Przedsiębiorców od 04.2018 r.

Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS:
– z chorobowym: 1228,70 zł
– bez chorobowego: 1163,39 zł

Składowe:
Ubezpieczenia społeczne:
– z chorobowym: 843,45 zł
– bez chorobowego: 778,14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł
Fundusz Pracy: 65,31 zł

Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67%

Preferencyjny ZUS dla nowych firm, spełniających określone warunki

Łączna kwota do zapłaty na indywidualne konto ZUS:
– z chorobowym: 519,28 zł
– bez chorobowego: 503,84 zł

Składowe:
Ubezpieczenia społeczne:
– z chorobowym: 199,34 zł
– bez chorobowego: 183,90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 319,94 zł

Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67%.

W przypadku osób, które opłacają preferencyjny ZUS składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close