Porady i Newsy

12 grudnia, 2011

Numer rejestracyjny pojazdu na fakturze

Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Wynika to z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. Z 2011 r. Nr 68, poz. 360). Wymóg ten nie dotyczy jednak innych urządzeń np. kompresorów. Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia VAT od paliwa do maszyn i urządzeń muszą zostać spełnione podstawowe warunki. Przede wszystkim należy wykazać związek dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną. Brak możliwości odliczenia podatku VAT nie oznacza jednak, że podatnik nie może wydatku […]
5 grudnia, 2011

Od 2012 r. ZUS RMUA raz na rok

Pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umów o pracę lub umów zlecenie odprowadzający składki ZUS z tytułu tych umów, mają obowiązek sporządzać miesięczne raporty imienne przekazywane do ZUS – składkowe ZUS RCA lub ZUS RZA oraz świadczeniowe ZUS RSA. Raporty te są tworzone i przesyłane do organu ubezpieczeń społecznych do 15-go dnia następnego miesiąca po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Ponadto pracodawca jako płatnik składek ma obecnie obowiązek comiesięcznego informowania swoich pracowników (Ubezpieczonych) o kwotach przekazanych składek na druku formularza ZUS RMUA, jako potwierdzenie ubezpieczenia. Od 2012 r. Płatnicy składek (Pracodawcy) zostają zwolnieni z obowiązku comiesięcznego informowania Ubezpieczonych (pracowników) o wartości przekazanych […]
28 listopada, 2011

Wybór formy opodatkowania na rok 2012

O wyborze formy opodatkowania, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą musi zadecydować i powiadomić właściwy Urząd Skarbowy w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2012 r. Obowiązek dotyczy osób, które dokonują zmiany formy opodatkowania na rok podatkowy 2012. Pracownicy etatowi nie mają możliwości wyboru i rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych. Możliwe formy opodatkowania w 2012 r.: Zasady ogólne: Opodatkowanie dochodów według skali podatkowej: gdy podatnik uzyskuje dochód do kwoty 85528,00 zł podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł; gdy podatnik uzyskuje dochód powyżej kwoty 85528,00 zł podatek wynosi 14839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85528,00 zł. […]
21 listopada, 2011

Preferencyjny ZUS od 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności mają przez dwa lata od rozpoczęcia działalności prawo do preferencyjnych składek ZUS tzn. płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jednakże jak pozostali przedsiębiorcy płacą w takiej samej wysokości składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa ZUS uzależniona jest od wynagrodzenia minimalnego. Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30% wynagrodzenia minimalnego. W związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego z 1386,00 zł brutto w 2011 r., do 1500,00 zł brutto w 2012 r., wzrasta podstawa wymiaru składek. Podstawa składek preferencyjnego ZUS-u w […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close