Porady i Newsy

17 listopada, 2014

Nauka języków obcych a koszt uzyskania przychodów

W dzisiejszych czasach choćby podstawowa znajomość języka obcego wydaje się być niezbędna zarówno w życiu prywatnym, jak i przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy niejednokrotnie korespondują z zagranicznymi kontrahentami, dokonując transakcji udokumentowanych dowodami w języku obcym. Pojawia się więc pytanie czy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki na naukę języka obcego, a jeśli tak to w jaki sposób powinien być udokumentowany związek między poniesionym wydatkiem a przychodem osiągniętym przez podatnika aby nie wzbudzić wątpliwości podczas kontroli podatkowej. Wydatki poniesione w związku z podjęciem nauki języka obcego (opłaty za kurs, wydatki na zakup niezbędnej do nauki języka […]
12 listopada, 2014

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 70,00 zł i wyniesie 1750,00 zł (z obecnego 1680,00 zł). Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.: kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji, dodatek za pracę w porze nocnej, minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu, maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających – pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich […]
4 listopada, 2014

Ulga na dziecko – zmiany od 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Nowelizacja zwiększa dodatkowo o 20 proc. kwotę ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Ulga na trzecie dziecko wzrasta więc z 1668,12 zł do 2000,04 zł rocznie zaś na każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia rośnie z 2224,08 zł do 2700 zł. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy rodziny wychowujące dzieci będą mogły odliczyć maksymalnie w zeznaniu […]
16 października, 2014

Rejestracja do VAT po przekroczeniu limitu

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług „Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.” W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność np. w połowie roku limit oblicza się proporcjonalnie do długości prowadzenia firmy. W poprzednim roku w momencie utraty zwolnienia po przekroczeniu 150 tys. zł przedsiębiorca zobowiązany był opodatkować nadwyżkę sprzedaży ponad tę kwotę. Od początku 2014 r. opodatkować należy nie samą nadwyżkę, ale całą wartość sprzedaży, która spowodowała przekroczenie wspomnianego […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close