Porady i Newsy

19 kwietnia, 2012

Od 3.05.2012 r. grzywna dla Pracodawcy nawet do 2 tyś. zł

W związku ze zmianami wprowadzanymi w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, z dniem 3 maja 2012 roku Pracodawca może zapłacić grzywnę w wysokości 2000 złotych (obecnie kara nie przekracza 500 złotych). Pracodawca może zostać ukarany w sytuacji, gdy: wypłaci pracownikowi wynagrodzenie, pomimo otrzymania informacji o zajęciu wierzytelności od komornika lub wierzyciela (podstawa prawna: art. 881 § 3 i 4 kpc); nie przekaże komornikowi oświadczenia zawierającego: zestawienia wypłat, informacji o kwotach wynagrodzenia i terminach jego potrącenia, bądź ewentualnych ograniczeniach przekazania należności (podstawa prawna: art. 882 kpc); nie zamieści informacji w świadectwie pracy na temat zajętego wynagrodzenia lub nie przekaże nowemu […]
16 kwietnia, 2012

Od 04.2012 r. wyższa składka wypadkowa

Od 1 kwietnia 2012 roku przedsiębiorców obowiązuje wyższa składka wypadkowa odprowadzana do ZUS. Z 1,67% do 1,93% wzrosła od 1 kwietnia bieżącego roku składka wypadkowa płacona przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają 9 lub mniej pracowników oraz płatników, którzy nie są zarejestrowani w systemie REGON. Wynosi ona 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla poszczególnych grup działalności. Maksymalna stopa procentowa składki wypadkowej wzrasta z 3,34% do 3,86%. Przy obowiązującej w tym roku podstawie wymiaru składek – 2115,60 zł wynosiła ona 35,33 zł, natomiast za kwiecień zapłacimy już 40,83 zł. Dla przedsiębiorców korzystających z ulgi w ZUS, zmiana wysokości składki […]
9 kwietnia, 2012

Nieodpłatne przekazanie towaru a podatek VAT

Czynności podlegające opodatkowaniu zostały uwzględnione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług a odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jest wymienione, jako jeden z zakresów opodatkowania. Ustawodawca zrównał z odpłatną dostawą również nieodpłatne przekazanie na cele osobiste podatnika towarów (art. 7 ust. 2) . Należy zaznaczyć, iż przy nabyciu tych towarów podatnik musiał mieć prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT i wtedy powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego od nieodpłatnie przekazanych towarów na cele osobiste. Naliczenie podatku dokumentowane jest fakturą wewnętrzną, z której wynika wspomniany podatek należny. Podatek ten wykazujemy w […]
2 kwietnia, 2012

Najserdeczniejsze Życzenia!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim naszym Klientom życzymy wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil, serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close