Porady i Newsy

31 sierpnia, 2012

Odpis KRS online – za darmo

Osoby, które potrzebują pobrać aktualne dane z Krajowego Rejestru Sądowego obejmujące rejestr przedsiębiorców lub rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, mają możliwość zrobić to bezpłatnie, wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. Podmioty gospodarcze możemy wyszukiwać wskazując numer NIP, lub Regon, lub KRS, lub podając nazwę Podmiotu. Co ważne – odpisy KRS pobierane z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości, są tak samo ważne i honorowane, jak płatne odpisy pobierane w Centralnej Informacji KRS. Aby dokument był honorowany, w myśl art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, musi spełniać cechy, umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze, takie jak: adres […]
27 sierpnia, 2012

Terminy płatności składek ZUS i składania deklaracji

Zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek przesyła deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc, nie później niż: do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, do 10 dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, do 15 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników. Stosownie do art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) jeżeli ostatni dzień terminu opłacania należnych składek ubezpieczeniowych i składania dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc przypada na sobotę lub dzień […]
22 sierpnia, 2012

Ustalanie wskaźnika proporcji VAT

Podatnicy wykonujący czynności związane z działalnością opodatkowaną jak i zwolnioną obowiązani są do stosowania się do art. 90 ust. 3, który mówi o ustaleniu proporcji „jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo”. Proporcję stosuje się w przypadku, gdy podatnik bezpośrednio nie może przypisać czynności, w związku z którymi przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego sprzedaży opodatkowanej lub […]
16 sierpnia, 2012

Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej

Podatnik może zgodnie z przepisami określającymi zasady stosowania kas rejestrujących zmieniać miejsce ich użytkowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie m.in. warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. z 2008 r. nr 212, poz. 1338 ze zm.) należy powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie miejsca użytkowania kasy. Dodatkowo informację o zmianie miejsca użytkowania kasy należy nanieść w książce serwisowej, natomiast w pamięci kasy wprowadzić aktualne dane do prawidłowego wydruku na paragonach fiskalnych. Przy zmianie miejsca użytkowania kasy numer ewidencyjny nadany przez urząd skarbowy pozostaje bez zmian.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close