Porady i Newsy

27 marca, 2013

Wesołych Świąt!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju i wielu radosnych chwil przy rodzinnym stole.
20 marca, 2013

Prawidłowo wykazane zaliczki zapłacone w zeznaniach podatkowych

Zgodnie ze zmianą przepisów odnoszących się do rozliczenia zaliczki grudniowej do 20 stycznia roku następnego oraz nowymi wytycznymi przekazanymi przez Ministra Finansów Urzędom Skarbowym kluczowe w rozliczeniu zeznania jest prawidłowe określenie wielkości wpłaconych zaliczek. Zasady obowiązują zarówno przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych jak i osób fizycznych. Zaliczki za miesiące I-XI.2012 roku podatkowego muszą być zapłacone w tym roku podatkowym natomiast zaliczka za XII.2012 wpłacona maksymalnie w terminie do 21.01.2013 r. Tylko wymienione powyżej kwoty wpłat należy wykazać w zaliczkach zapłaconych w odpowiednich deklaracjach rocznych. Często podatnicy płacą zaliczki z opóźnieniem nie tylko za miesiąc grudzień ale również za […]
4 marca, 2013

Wynagrodzenie prokurenta – uchwała zarządu

W przypadku prokurentów pełniących swoje funkcje na mocy uchwały zarządu otrzymywane przez nich wynagrodzenie powinno być traktowane jako przychód z innych źródeł. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, a jednym z wymienionych w tej ustawie źródeł przychodu są właśnie inne źródła, o których mowa w art. 20 ust. 1. W przepisie tym ustawodawca wymienił jedynie przykłady niektórych przychodów zaliczanych od innych źródeł, katalog ten ma zatem charakter otwarty i w związku z tym nie ma przeszkód aby do tej kategorii zaliczyć wynagrodzenie, które uzyska prokurent w omawianej sytuacji. Organy podatkowe podkreślają, że w sytuacji, gdy […]
1 marca, 2013

Błędna stawka VAT w fakturze od dostawcy

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony w przypadku gdy nabywa on towary lub usługi związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W art. 88 zostały wymienione przypadki, w których podatnik nie może dokonać odliczenia VAT. Przypadek otrzymania faktury zarówno z zawyżoną jak i zaniżoną stawką VAT nie został w nim wymieniony. Zatem jeżeli zakup z błędnie przyjętą stawką przez wystawcę faktury był związany z działalnością opodatkowaną nabywca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego. W przypadku gdy sprzedawca wykryję błąd i wystawi korektę z prawidłową stawką VAT to nabywca dopiero wtedy musi rozliczyć kwotę z korekty za okres […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close