Faktury korygujące – moment ujęcia w deklaracji VAT u otrzymującego

Zgodnie z art. 86 ust. 10a. w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, w której podstawa opodatkowania uległa obniżeniu w stosunku do faktury pierwotnej jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania korekty faktury z wyższą kwotą podatku, niż na fakturze źródłowej, na której stwierdzono pomyłkę w kwocie podatku.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close