Porady i Newsy

27 grudnia, 2012

Podatek VAT płatny kwartalnie

VAT kwartalnie mogą opłacać przedsiębiorcy, którzy są małymi podatnikami oraz podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Małym podatnikiem w 2013 r. będzie podatnik, u którego w 2012 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczy 4 922 000 zł. Dla większości małych podatników korzystna będzie taka kwartalna forma rozliczenia z podatku VAT. Decydując się na kwartalne rozliczanie z podatku VAT należy wypełnić druk VAT-R jako aktualizację danych do dnia 25 lutego. Spowoduje to odroczenie płatności aż o 2 miesiące – podatek VAT za I kwartał 2013 przypadnie do zapłacenia najpóźniej do dnia 25.04.2013 r., czyli w pierwszym […]
22 grudnia, 2012

Wesołych Świąt!

Pragniemy serdecznie podziękować za zaufanie i współpracę w minionym roku Wszystkim Naszym Partnerom i Przyjaciołom. Życzymy dalszych Sukcesów, udanych Inwestycji i Pomyślności w Nowym Roku!
18 grudnia, 2012

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Pracodawcy wypłacający swoim pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop do obliczeń należnej kwoty wykorzystują współczynnik urlopowy (ekwiwalentowy). Od stycznia 2013 roku, w związku z powrotem do zasad ustalania wymiaru czasu pracy z 2010 roku, współczynnik urlopowy będzie identyczny dla osób zatrudnionych w ramach takiego samego etatu. Współczynnik ekwiwalentowy ustalany jest na dany rok kalendarzowy. Sposób jego obliczenia reguluje rozporządzenie z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z jego treścią współczynnik urlopowy ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę […]
11 grudnia, 2012

Odpowiedzialność wspólników oraz członków zarządu za zobowiązania w sp. z o.o.

Zgodnie z ogólną zasadą ograniczenia odpowiedzialności zawartej w art. 151 § 4 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Członkowie zarządu natomiast zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Od odpowiedzialności za długi spółki członek zarządu może się uwolnić jeżeli zgodnie z art. 299 § 2 wykaże że : we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo, niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy albo, pomimo niezgłoszenia wniosku o […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close