Dodatek za pracę w porze nocnej w 2013 r.

Zasady obliczania dodatku nocnego zostały zawarte w § 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 289 ze zm.).

Dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia brutto (od stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1600,00 zł brutto). W związku z nowym rozliczaniem czasu pracy od 2013 roku stawka godzinowa będzie liczona jako 8 godzin pracy mnożone przez liczbę dni pracujących w miesiącu. Dodatek natomiast wyliczymy dzieląc wynagrodzenie minimalne przez liczbę godzin pracujących w miesiącu, a następnie mnożąc stawkę godzinową przez 20%.

I tak w miesiącu styczniu wynosi:

8h*22 dni = 176 godzin

(1600,00 zł : 176 h)*20% = 1,82 zł.

Dodatek w 2013 r. w podziale miesięcznym:

Styczeń (1600,00 zł : 176 h)*20% = 1,82 zł

Luty (1600,00 zł : 160 h)*20% = 2,00 zł

Marzec (1600,00 zł : 168 h)*20% = 1,90 zł

Kwiecień (1600,00 zł : 168 h)*20% = 1,90 zł

Maj (1600,00 zł : 160 h)*20% = 2,00 zł

Czerwiec (1600,00 zł : 160 h)*20% = 2,00 zł

Lipiec (1600,00 zł : 184 h)*20% = 1,74 zł

Sierpień (1600,00 zł : 168 h)*20% = 1,90 zł

Wrzesień (1600,00 zł : 168 h)*20% = 1,90 zł

Październik (1600,00 zł : 184 h)*20% = 1,74 zł

Listopad (1600,00 zł : 152 h)*20% = 2,11 zł

Grudzień (1600,00 zł : 160 h)*20% = 2,00 zł.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close