Porady i Newsy

24 października, 2011

Oryginał i kopia faktury

Nie ma aktualnie obowiązku oznaczania oryginału faktury wyrazem „ORYGINAŁ”, a kopii wyrazem „KOPIA”. Dotychczas faktury i faktury korygujące były wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia) – oryginał zachowywał nabywca, a kopię – sprzedawca. Obecnie oznaczenie to już nie jest wymagane, natomiast obowiązek wystawiania faktur w dwóch egzemplarzach nie dotyczy faktur i faktur korygujących przesyłanych w formie elektronicznej. W takim przypadku bowiem sprzedawca przesyła faktury, w tym udostępnia nabywcy, zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.
29 września, 2011

Faktury w formie elektronicznej

Przedsiębiorcy mogą przesyłać faktury do swoich kontrahentów drogą elektroniczną. Aby je przechowywać w formie elektronicznej, nie ma konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym czy też korzystania z systemu EDI (Elektroniczny Obieg Dokumentów). Żeby móc skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorcy muszą: zapewnić autentyczność pochodzenia (pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury), uzyskać zgodę kontrahenta na taką formę dystrybucji, zapewnić integralność treści faktury (tak, żeby w fakturze nie zmieniano danych, które powinna ona zawierać).

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close