Od 2012 r. ZUS RMUA raz na rok

Pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umów o pracę lub umów zlecenie odprowadzający składki ZUS z tytułu tych umów, mają obowiązek sporządzać miesięczne raporty imienne przekazywane do ZUS – składkowe ZUS RCA lub ZUS RZA oraz świadczeniowe ZUS RSA. Raporty te są tworzone i przesyłane do organu ubezpieczeń społecznych do 15-go dnia następnego miesiąca po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. Ponadto pracodawca jako płatnik składek ma obecnie obowiązek comiesięcznego informowania swoich pracowników (Ubezpieczonych) o kwotach przekazanych składek na druku formularza ZUS RMUA, jako potwierdzenie ubezpieczenia.

Od 2012 r. Płatnicy składek (Pracodawcy) zostają zwolnieni z obowiązku comiesięcznego informowania Ubezpieczonych (pracowników) o wartości przekazanych składek do ZUS na druku formularza ZUS RMUA. Jednakże Płatnik składek jest zobowiązany do przedstawienia w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego (za zgodą Ubezpieczonego) pracownikowi zestawienia uwzględniającego wysokość składek przekazanych do ZUS w rozbiciu na poszczególne miesiące minionego roku do dnia 28 lutego następnego roku. Pierwsza roczna informacja zostanie przekazana Ubezpieczonemu przez Płatnika składek do 28 lutego 2013 r.. Jednakże na żądanie pracownika pracodawca będzie zobowiązany wydać ZUS RMUA wcześniej – jednak nie częściej niż raz na miesiąc za miesiąc poprzedni.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close