Porady i Newsy

16 kwietnia, 2012

Od 04.2012 r. wyższa składka wypadkowa

Od 1 kwietnia 2012 roku przedsiębiorców obowiązuje wyższa składka wypadkowa odprowadzana do ZUS. Z 1,67% do 1,93% wzrosła od 1 kwietnia bieżącego roku składka wypadkowa płacona przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają 9 lub mniej pracowników oraz płatników, którzy nie są zarejestrowani w systemie REGON. Wynosi ona 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla poszczególnych grup działalności. Maksymalna stopa procentowa składki wypadkowej wzrasta z 3,34% do 3,86%. Przy obowiązującej w tym roku podstawie wymiaru składek – 2115,60 zł wynosiła ona 35,33 zł, natomiast za kwiecień zapłacimy już 40,83 zł. Dla przedsiębiorców korzystających z ulgi w ZUS, zmiana wysokości składki […]
9 kwietnia, 2012

Nieodpłatne przekazanie towaru a podatek VAT

Czynności podlegające opodatkowaniu zostały uwzględnione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług a odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jest wymienione, jako jeden z zakresów opodatkowania. Ustawodawca zrównał z odpłatną dostawą również nieodpłatne przekazanie na cele osobiste podatnika towarów (art. 7 ust. 2) . Należy zaznaczyć, iż przy nabyciu tych towarów podatnik musiał mieć prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT i wtedy powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego od nieodpłatnie przekazanych towarów na cele osobiste. Naliczenie podatku dokumentowane jest fakturą wewnętrzną, z której wynika wspomniany podatek należny. Podatek ten wykazujemy w […]
2 kwietnia, 2012

Najserdeczniejsze Życzenia!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim naszym Klientom życzymy wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil, serdecznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole oraz samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
12 lutego, 2012

Urlop Ojcowski w 2012 r.

Od 01 stycznia 2012 roku został wydłużony urlop ojcowski z 7 dni w 2011 r. do 14 dni w 2012 r.. Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać panowie, których dziecko nie ukończyło 12 miesiąca życia, lub przysposobione dziecko nie ukończyło 7 roku życia, jednakże urlop należy wykorzystać nie później niż w terminie upływu 12 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka. W przypadku dzieci przysposobionych, w stosunku do których odroczono obowiązek szkolny, urlop może wykorzystać ojciec, którego dziecko nie ukończyło 10 roku życia.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close