Porady i Newsy

27 stycznia, 2012

PESEL jako jedyny identyfikator w kolejnym dokumencie

Od 29.12.2011 r. we wniosku o wydanie orzeczenia o niezdolności do pracy, oprócz daty urodzenia i adresu zamieszkania, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niezarejestrowane jako podatnicy podatku od towarów i usług, wpisują już tylko numer PESEL, jako identyfikator osobowy. W przypadku, gdy osoba nie ma nadanego numeru PESEL, należy wskazać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
23 stycznia, 2012

Sprzedaż samochodu w PIT-36 za rok 2011

Podatnik, który sprzedał samochód osobowy w roku 2011, a czynność ta nie jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej musi ten fakt wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36. Jeżeli zazwyczaj składamy PIT-37 (np. tylko dochody z pracy, umów cywilno-prawnych), to za rok dokonania transakcji sprzedaży samochodu należy złożyć PIT-36, ujmując tam dochody ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych. Jeżeli rozliczamy się wyłącznie na ryczałcie (PIT-28), liniowo (PIT-36L) lub mamy tylko dochody z giełdy (PIT-38), to dodatkowo składamy PIT-36 wykazując tam jedynie dochody ze sprzedaży. Jeżeli nie mamy innych dochodów, tylko tę sprzedaż, to składamy PIT-36. Obowiązek ten spoczywa jedynie na podatniku, który […]
16 stycznia, 2012

Zakładanie spółki z o.o. przez internet

Od 1 stycznia 2012 r. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można zarejestrować online. Wynika to z ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 92 poz. 531). W odniesieniu do spółki z o.o. zakładanej w systemie teleinformatycznym nowelizacja znosi wymóg zawarcia umowy takiej spółki w formie aktu notarialnego. Umowa spółki zawierana będzie bowiem poprzez wypełnienie formularza, tzw. wzorca umowy spółki dostępnego w systemie teleinformatycznym KRS oraz podpisanie takiego formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wspólnicy chcąc skorzystać ze wzorca, będą musieli przyjąć go w całości, bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. […]
9 stycznia, 2012

Od 01.02.2012 r. wzrasta składka rentowa

Z dniem 01.02.2012 r. wzrośnie składka rentowa z 6% w 2011 r. do 8% od 01.02.2012 r.. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązani uiszczać składkę w wysokości 8% samodzielnie. W przypadku osób zatrudnionych, składka rentowa w niezmiennej wysokości 1,5 % będzie opłacana z wynagrodzenia ubezpieczonego, natomiast składka w wysokości 6,5% będzie opłacana przez pracodawcę (w 2011 r. oraz w styczniu 2012 r. jest to 4,5%).  

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close