Nieodpłatne przekazanie towaru a podatek VAT

Czynności podlegające opodatkowaniu zostały uwzględnione w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług a odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jest wymienione, jako jeden z zakresów opodatkowania. Ustawodawca zrównał z odpłatną dostawą również nieodpłatne przekazanie na cele osobiste podatnika towarów (art. 7 ust. 2) . Należy zaznaczyć, iż przy nabyciu tych towarów podatnik musiał mieć prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT i wtedy powstaje obowiązek naliczenia podatku należnego od nieodpłatnie przekazanych towarów na cele osobiste. Naliczenie podatku dokumentowane jest fakturą wewnętrzną, z której wynika wspomniany podatek należny. Podatek ten wykazujemy w deklaracji VAT-7 za okres, w którym dokonano ww. czynności.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close