Od 3.05.2012 r. grzywna dla Pracodawcy nawet do 2 tyś. zł

W związku ze zmianami wprowadzanymi w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczącymi zajęcia wynagrodzenia, z dniem 3 maja 2012 roku Pracodawca może zapłacić grzywnę w wysokości 2000 złotych (obecnie kara nie przekracza 500 złotych).

Pracodawca może zostać ukarany w sytuacji, gdy:

  • wypłaci pracownikowi wynagrodzenie, pomimo otrzymania informacji o zajęciu wierzytelności od komornika lub wierzyciela (podstawa prawna: art. 881 § 3 i 4 kpc);
  • nie przekaże komornikowi oświadczenia zawierającego: zestawienia wypłat, informacji o kwotach wynagrodzenia i terminach jego potrącenia, bądź ewentualnych ograniczeniach przekazania należności (podstawa prawna: art. 882 kpc);
  • nie zamieści informacji w świadectwie pracy na temat zajętego wynagrodzenia lub nie przekaże nowemu pracodawcy zawiadomienia informujących o zajęciu wierzytelności (podstawa prawna: art. 884 § 2 kpc);
  • nie poinformuje byłego pracodawcy oraz komornika o zatrudnieniu pracownika, u którego w świadectwie pracy widnieje informacja o zajęciu wynagrodzenia (podstawa prawna: art. 884 § 3 kpc).

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close