Porady i Newsy

14 czerwca, 2013

Faktury dokumentujące ewidencje przebiegu (kilometrówkę) bez nr rejestracyjnego

Dotychczasowe przepisy zobowiązywały użytkującego prywatny samochód dla celów działalności gospodarczej do udokumentowania oraz gromadzenia wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem pojazdu. Dokumenty musiały bezwzględnie posiadać numer rejestracyjny pojazdu i bez niego rozliczenie wydatków zgodnie z ewidencją nie było możliwe. Od 11 maja 2013 r. nie ma obowiązku zawierania numeru rejestracyjnego w dokumentach potwierdzających wydatek. Niezmienne pozostaje iż wydatki zostają zaliczone do kosztów w PKPiR na podstawie zestawienia faktycznie poniesionych wydatków.
5 czerwca, 2013

Dostawa sprzętu komputerowego ze stawką 0%

Stosownie do art. 83 ust 1 pkt. 26 ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostawy sprzętu komputerowego dla: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym przy zachowaniu warunków, o których mowa s ust 13-15 ww. artykułu. Opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących), urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). Dokonujący dostawy, o której mowa art. […]
29 maja, 2013

Nie ma obowiązku wymiany starych kas fiskalnych na nowe

Dnia 01.04.2013 roku weszło w życie nowe rozporządzenie z 14 marca 2013 r. (Dz.U. poz. 363) w sprawie kas fiskalnych. Podatnicy mogą prowadzić ewidencję według dotychczasowych reguł do 30 września 2013 r., jest to okres przejściowy. Jest to czas na przestawienie kas przez serwisantów i dostosowanie ich do nowych wymagań. Zaś potem muszą stosować zasady określone w rozporządzeniu ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych użytkowanych kas. Zmianie uległa konstrukcja paragonu fiskalnego. Została ona poszerzona o następujące elementy: oznaczenie „PARAGON FISKALNY”; wartość rabatów lub narzutów, o ile występują; numer identyfikacji podatkowej […]
23 maja, 2013

Amortyzacja podatkowa

Zasady amortyzacji są odmiennie regulowane przez ustawę o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym. Konsekwencją tego może być konieczność prowadzenia przez firmy podwójnej ewidencji w zakresie amortyzacji, tj. odrębnie do celów księgowych i podatkowych. Wynika to wprost z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) oraz art. 22n ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof). Termin rozpoczęcia amortyzacji Rozpoczęcie amortyzacji według ustawy podatkowej (art. 16h ust. 1 updop, art. 22h ust. 1 updof) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close