Składki ZUS a zawieszenie działalności gospodarczej

Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca dokonuje na druku CEIDG-1. Okres zawieszenia działalności firmy rozpoczyna się od daty wskazanej przez niego w polu 14.1 ww. druku jako data rozpoczęcia zawieszenia działalności (nie może być to data wcześniejsza niż data złożenia wniosku, natomiast można wskazać dzień późniejszy). Od tego dnia przedsiębiorca przestaje podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom w ZUS. Jeśli zawieszenie działalności następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas składki na ubezpieczenie społeczne należy naliczyć od podstawy wymiaru zmniejszonej proporcjonalnie do dni nieprowadzenia działalności (podstawę wymiaru składek dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu). W tan sam sposób oblicza się składki na Fundusz Pracy.

Powyższa proporcja nie obowiązuje natomiast w przypadku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ona miesięczna i niepodzielna, w związku z tym przedsiębiorca nalicza ją i opłaca od pełnej podstawy wymiaru, nawet jeśli z powodu zawieszenia prowadzi działalność tylko przez jeden dzień.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close