Porady i Newsy

13 listopada, 2012

Urlop okolicznościowy

Pracownik ma prawo do odpłatnego zwolnienia od pracy w razie zaistnienia określonych w prawie pracy zdarzeń rodzinnych i osobistych pracownika. Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracownikowi przysługuje: 1 dzień w razie ślubu dziecka pracownika, 1 dzień w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka pracownika, 1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu innej osoby, będącej na utrzymaniu lub pod bezpośrednią opieką pracownika, 2 dni w związku ze ślubem pracownika, 2 dni w razie urodzenia się dziecka, 2 dni w […]
6 listopada, 2012

Błędna stawka VAT w fakturze od dostawcy

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony w przypadku gdy nabywa on towary lub usługi związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W art. 88 zostały wymienione przypadki, w których podatnik nie może dokonać odliczenia VAT. Przypadek otrzymania faktury zarówno z zawyżoną jak i zaniżoną stawką VAT nie został w nim wymieniony. Zatem jeżeli zakup z błędnie przyjętą stawką przez wystawcę faktury był związany z działalnością opodatkowaną nabywca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego. W przypadku gdy sprzedawca wykryję błąd i wystawi korektę z prawidłową stawką VAT to nabywca dopiero wtedy musi rozliczyć kwotę z korekty za okres […]
29 października, 2012

Brak podwójnej zaliczki na PIT za listopad

W związku ze zmiana przepisów w 2012 roku przedsiębiorcy nie płacą podwójnej zaliczki na PIT należnej do 20 grudnia, będącej zaliczką za listopad oraz grudzień (wysokość grudniowej zaliczki była taka sama jak listopadowej). Zgodnie z nowymi przepisami zaliczkę grudniową rozlicza się w terminie do 20 stycznia i jest ona wyliczana od rzeczywistego dochodu osiągniętego w grudniu, a nie tak jak w poprzednich latach jako zdublowanie kwoty zaliczki listopadowej. Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2012 r. zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1 ww. ustawy, wpłaca się w terminie do 20-go […]
25 października, 2012

Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 roku po raz kolejny wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę i wyniesie ono 1600,00 zł brutto. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego wpływa na koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę i odprowadzane przez niego świadczenia: m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close