Porady i Newsy

27 listopada, 2012

Sprzedaży samochodu ze stawką ZW

W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty […]
23 listopada, 2012

Wymiaru czasu pracy od 01.01.2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 roku wracają zasady ustalania czasu pracy z 2010 roku. Miesięczny czas pracy będzie ustalany w sposób następujący: mnożymy liczbę godzin w pięciodniowym tygodniu pracy (tj. 8h*5dni=40h) przez liczbę pełnych tygodni przypadających w miesiącu do otrzymanej liczby dodajemy iloczyn godzin z niepełnego tygodnia odejmujemy liczbę godzin dnia świątecznego, przypadającego na inny dzień niż niedziela. Przykład: W maju 2013 r. mamy 3 dni świąteczne przypadające w środku tygodnia. Wymiar czasu pracy należy obliczyć jak poniżej: 40 godz.*4tyg. (pełne tygodnie) + 8h*3dni (dni w niepełnym tygodniu) – 8h*3dni (3 dni świąteczne: 1 maja – Święto Pracy, 3 maja […]
20 listopada, 2012

Urlop wychowawczy, a dział. gospodarcza

Osoby, które przebywają na urlopie wychowawczym mogą założyć działalność gospodarczą i korzystać z preferencyjnych składek ZUS, pod warunkiem, iż nie będą świadczyły usług dla obecnego pracodawcy oraz przez 5 ostatnich lat nie prowadziły działalności gospodarczej. Obowiązkiem Pracownika jest powiadomienie obecnego Pracodawcy o zaistniałej zmianie, a Pracodawcy wyrejestrowanie Pracownika ze świadczeń w ZUS. Od tego momentu Pracownik sam odprowadza składki zdrowotne i społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
16 listopada, 2012

Zasiłek macierzyński z tyt. urlopu ojcowskiego przy działalności gospodarczej

Mężczyźni prowadzący działalność gospodarczą, mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego po prawomocnym przysposobieniu dziecka, jeśli do tej pory opłacali dobrowolne składki chorobowe. Zasiłek macierzyński jest bowiem przeznaczony nie tylko dla ojców biologicznych, ale również dla rodziców adopcyjnych. Od 1 stycznia 2012 roku urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten można wykorzystać: do 12 roku życia dziecka biologicznego, w przeciągu 12 miesięcy od uprawomocnienia się przysposobienia dziecka w przypadku dziecka adoptowanego i do ukończenia przez dziecko 7 lat (lub 10 lat w przypadku jeśli odroczono obowiązek szkolny). W celu uzyskania zasiłku macierzyńskiego należy złożyć do ZUS […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close