Porady i Newsy

6 listopada, 2012

Błędna stawka VAT w fakturze od dostawcy

Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony w przypadku gdy nabywa on towary lub usługi związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W art. 88 zostały wymienione przypadki, w których podatnik nie może dokonać odliczenia VAT. Przypadek otrzymania faktury zarówno z zawyżoną jak i zaniżoną stawką VAT nie został w nim wymieniony. Zatem jeżeli zakup z błędnie przyjętą stawką przez wystawcę faktury był związany z działalnością opodatkowaną nabywca ma prawo do odliczenia VAT naliczonego. W przypadku gdy sprzedawca wykryję błąd i wystawi korektę z prawidłową stawką VAT to nabywca dopiero wtedy musi rozliczyć kwotę z korekty za okres […]
29 października, 2012

Brak podwójnej zaliczki na PIT za listopad

W związku ze zmiana przepisów w 2012 roku przedsiębiorcy nie płacą podwójnej zaliczki na PIT należnej do 20 grudnia, będącej zaliczką za listopad oraz grudzień (wysokość grudniowej zaliczki była taka sama jak listopadowej). Zgodnie z nowymi przepisami zaliczkę grudniową rozlicza się w terminie do 20 stycznia i jest ona wyliczana od rzeczywistego dochodu osiągniętego w grudniu, a nie tak jak w poprzednich latach jako zdublowanie kwoty zaliczki listopadowej. Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2012 r. zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1 ww. ustawy, wpłaca się w terminie do 20-go […]
25 października, 2012

Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 roku po raz kolejny wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę i wyniesie ono 1600,00 zł brutto. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego wpływa na koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę i odprowadzane przez niego świadczenia: m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.
22 października, 2012

Anulowanie faktury VAT

Obecne przepisy nie określają zasad i warunków anulowania faktury VAT. Jedynym wyznacznikiem w przypadku anulowania faktur jest orzecznictwo (interpretacje indywidualne) oraz stosowana praktyka. Organy podatkowe akceptują anulowanie faktury w sytuacji kiedy nie została ona wprowadzona do obiegu prawnego. Przez wprowadzenie do obiegu rozumie się przyjęcie dokumentu przez kontrahenta. W przypadku kiedy faktura nie została wysłana lub kontrahent odmawia jej przyjęcia to nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej a jedynym sposobem jej wycofania jest anulowanie. Przez anulowanie rozumie się skreślenie faktury oraz wystornowanie zapisu. Jeżeli faktura została wykazana w rejestrze VAT należy dokonać korekty deklaracji za miesiąc, w którym została […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close