Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2013 roku

Pracodawcy wypłacający swoim pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop do obliczeń należnej kwoty wykorzystują współczynnik urlopowy (ekwiwalentowy). Od stycznia 2013 roku, w związku z powrotem do zasad ustalania wymiaru czasu pracy z 2010 roku, współczynnik urlopowy będzie identyczny dla osób zatrudnionych w ramach takiego samego etatu.

Współczynnik ekwiwalentowy ustalany jest na dany rok kalendarzowy. Sposób jego obliczenia reguluje rozporządzenie z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z jego treścią współczynnik urlopowy ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12.

W 2013 roku dniami wolnymi od pracy, dniami świątecznymi są:
– 1 stycznia – Nowy Rok,
– 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
– pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
– 1 maja – Święto Państwowe,
– 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
– pierwszy dzień Zielonych Świątek,
– dzień Bożego Ciała,
– 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
– 1 listopada – Wszystkich Świętych,
– 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
– 25 i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

Współczynnik urlopowy (ekwiwalentowy) w 2013 roku wyniesie odpowiednio:

  • 20,92 – dla pracowników pełnoetatowych {[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych nieprzypadających w niedziele + 52 dni wolne z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy)]: 12},
  • 10,46 – dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 1/2 etatu,
  • 6,97 – dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 1/3 etatu,
  • 5,23 – dla pracowników zatrudnionych w wymiarze 1/4 etatu.

 

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close