Odpowiedzialność wspólników oraz członków zarządu za zobowiązania w sp. z o.o.

Zgodnie z ogólną zasadą ograniczenia odpowiedzialności zawartej w art. 151 § 4 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Członkowie zarządu natomiast zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Od odpowiedzialności za długi spółki członek zarządu może się uwolnić jeżeli zgodnie z art. 299 § 2 wykaże że :

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo,
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie wszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy albo,
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close