Porady i Newsy

17 września, 2012

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić nadwyżkę podatku VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Muszą być spełnione określone warunki. Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) kwota podatku naliczonego wykazanego w deklaracji musi wynikać z: 1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), 2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 […]
13 września, 2012

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wystawiane jest pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu Pracy. Pracodawca obowiązany jest wydać świadectwo pracy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy. Pracownikowi przysługuje prawo o wystąpienie do pracodawcy o sprostowanie danych zawartych w świadectwie pracy, a w przypadku odmowy skierowania sprawy do sądu pracy zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu Pracy. W treści świadectwa pracy muszą znaleźć się następujące informacje: okres i rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowiska, wymiar czasu pracy, tryb rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy, okres, za który przyznano pracownikowi […]
10 września, 2012

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z artykułem 37 Kodeksu Pracy wymiar wspomnianego zwolnienia wynosi: 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 36(1)§1 . W związku z tym, że dni na poszukiwanie pracy przysługują tylko, gdy okres wypowiedzenia wynosi przy najmniej 2 tygodnie, pracownik aby mógł z nich skorzystać powinien być zatrudniony na podstawie: umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy na […]
5 września, 2012

Składki ZUS za sierpień 2012 r.

ZUS za sierpień 2012 r. dla Przedsiębiorców Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 674,88 zł – bez chorobowego: 623,05 zł  Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł  Fundusz Pracy: 51,83 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% Preferencyjny ZUS za sierpień 2012 r. dla nowych firm, spełniających określone warunki Ubezpieczenia społeczne: – z chorobowym: 143,56 zł – bez chorobowego: 132,53 zł  Ubezpieczenie zdrowotne: 254,55 zł Przy założeniu składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,93% W przypadku osób, które opłacają preferencyjny ZUS […]

Strona używa cookies w celu zapewnienia funkcjonalności oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close